image

Blogg

Nyheter och uppdateringar om Fredsloppet.

Öppet brev till utrikesminister Ann Linde och regeringen

Runt om i världen växer kritiken mot Israels ockupation av Palestina, inte minst efter Israels alltmer aggressiva handlingar med utökade bosättningar och med etnisk fördrivning av palestinska familjer från sina hem i östra Jerusalem. Dagligen fängslas palestinska barn och bosättare tillåts attackera palestinska jordbrukare och förstöra deras mark, bostäder och olivodlingar.

För att skydda och stödja det palestinska folket och bevaka deras intressen spelar en mängd olika humanitära organisationer stor roll. Genom att på olika sätt dokumentera övergreppen och sprida information om dem har kritiken mot Israels agerande stadigt vuxit.

Det är i ljuset av detta som Israel nyligen beslutade att sex humanitära palestinska organisationer i det av Israel ockuperade palestinska territoriet utpekas som terroristorganisationer. Alla sex organisationerna är välkända och har arbetat nära FN i decennier. Två av organisationerna Al-Haq och Defense for Children International – Palestine har även fått stöd av Sverige genom det svenska generalkonsulatet.

Beslutet som Israel tagit har väckt mycket kritik inte minst från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet. Hon säger i ett uttalande att organisationerna är några av de mest välrenommerade människorättsgrupperna i det ockuperade palestinska territoriet. Och att göra anspråk på rättigheter inför ett FN-organ eller att förespråka kvinnors rättigheter i det ockuperade palestinska territoriet är inte en terrorhandling. Inte heller att tillhandahålla rättshjälp till fängslade palestinier.

Sverige var föregångare i kampen mot apartheid i Sydafrika. Vi som arrangerar Fredsloppet var en del av kampen mot apartheid och lät överskottet från Fredsloppet gå till ANC i nästan 10 års tid. Sedan 2019 har vi låtit hela eller delar av överskottet från Fredsloppet gå till Union of Palestinian Women Committees. Vi står nu i begrepp att sända drygt 72 000 kronor från årets Fredslopp. Precis som Sverige protesterade mot apartheidsystemet i Sydafrika uppmanar vi regeringen:

  • Att säkerställa att Palestina är suveränt och att bistånd till dessa organisationer inte får dikteras av Israel.
  • Att protestera mot Israels beslut att terrorstämpla dessa sex organisationer och begära av Israel att de upphäver sitt beslut.
  • Vi önskar snarast svar på våra krav så att vi vet hur Sverige säkerställer att stöd kan överföras som för oss nu gäller pengar till Union of Palestinian Women Committees.

Undertecknas

Bengt Frejd, Fredsloppet Proletären FF
Armando Elgueta, Latinamerikanska Föreningen för mänskliga rättigheter i Göteborg
Robert Frederick Lyons, Frihetsteaterns vänner i Sverige
Katja Alheden, Nej till Nato Göteborg
Eva Hammad, Insamlingsstiftelsen för CYC
Nael Altunesi, Palestinska Kulturföreningen Göteborg
Pia Jacobsen, Kommunistiska Partiet Göteborg
Qusai Samara Palestinagrupperna Göteborg
Virginia Cavallini, Ship to Gaza Göteborg
David Hellberg Jönsson, Samidoun Göteborg
Pieter Söron, Svensk-Kubanska föreningen Göteborg
Mohammed al Mwed, Al-awda föreningen Göteborg
Kristin Ivarsson, BjörkåFrihet
Hans Hamrin, Vänsterpartiet i Sundbyberg
Ylva Thyr, Kommunistiska Partiet Stockholm
Jakob Eriksson, Samidoun Stockholm
Lars Drake, Nej till Nato Riksförbund
Henning Süssner Rubin, Kvarnby Folkhögskola Malmö
Martin Nilsson, Collective Effort IF Malmö
Joel Opperdoes, Kommunistiska Partiet Malmö
Tommy Johansson, Svensk-Kubanska föreningen Jönköping
Doris Lundgren, Latinamerikanska kulturhuset Västerås
Eva Karlsson, Kommunistiska Partiet Umeå
Arvid Taawo, RKU Umeå
Oskar Wigren, Svensk-Kubanska föreningen Västerbotten
Jan Danielsson, Mingus bok&skivbutik
Osama Abdulhalim Palestinska Riksförbundet & Al Salam föreningen Göteborg
Arvid Gustafsson, RKU Göteborg
Christer Johansson, Emmaus Åkvarn Björkå

Posted in Fredsloppet on Nov 13, 2021